1. Michal BOTEK * 1978 fotogalerie

Fotografuje od roku 1997, a to přírodu - krajinu, detail a zátiší.
Pracuje s fotoaparátem zn. PENTAX.

2. Jan HALADY * 1967 fotogalerie

Fotografuje od roku 1975. Systematicky se věnuje fotografii krajiny, zvěře a fotografii reklamní. Preferuje barevné zpracování.
Pracuje s fotoaparáty Nikon F3, Pentax 6x7, Cambo 6x9 a Zenza Bronika 6*7.
Více na: www.fotohalady.cz

3. Antonín KOSTKA * 1958 fotogalerie

Předseda Fotoskupiny ANDROMEDA. Fotografuje od roku 1971. Přes dvacet let se systematicky zaměřuje na fotografické zobrazení přírody a krajiny moravsko-slovenského pomezí v oblasti Vlárského průsmyku. Neobvyklé světelné nálady fotografuje na střední formát negativu a zpracovává zásadně na černobílý materiál (zn. FOMA).
Doposud uspořádal téměř dvě desítky autorských výstav a úspěšně obesílá domácí i zahraniční fotografické soutěže.
Pracuje s fotoaparáty Moskva 5, P-six a MAMYIA PRESS super 23.

4. Milan KOSTKA * 1967 fotogalerie

Fotografuje s přestávkami od roku 1982. Věnuje se detailu, zátiší, portrétu, aktu i architektuře. Fotografuje na černobílé materiály zn. FOMA a na barevné materiály zn. FUJI.
Pracuje s fotoaparátem Praktica MTL 5 a s fotoaparáty středního formátu značky KIEV 6C a KIEV 80.

5. Jindřich NEJEDLÝ * 1984 fotogalerie

Fotografii se začal věnovat v roce 2005. Zaměřuje se převážně na reportáž, dokument a portrét. Fotografie zpracovává klasickým procesem na černobílý materiál. Pracuje s fotoaparáty značky Nikon.

6. Miroslav ŠOMAN * 1957 fotogalerie

S fotoaparátem se seznámil na základní škole a od té doby fotografuje nepřetržitě 35 let. Jeho základním tématem je krajina a krajinný detail. Od poloviny devadesátých let minulého století se zaměřuje na barevnou fotografii.
Pracuje s fotoaparátem Pentax.

7. Zdeněk ZÁBRANSKÝ * 1963 fotogalerie

Fotografuje od roku 1991. Impulsem byla darovaná Exakta Varex VX. Většina převážně černobílých snímků je z oblasti Horňácka - jak sociálně laděné portréty, tak i krajiny.
Pracuje s fotoaparáty Yashika-D 6x6, Canon EOS 650 a EOS 300.

8. Milan ŽALUDEK * 1973 fotogalerie

Intenzivně fotografuje od roku 1998 a to především přírodu z blízka (makrofotografie) i z dálky (krajinný detail). Preferuje barevné zpracování, ale nevyhýbá se ani fotografii černobílé.
Pracuje s fotoaparáty zn. PENTAX (mz-3, IST, 67II).

... zpět nahoru
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde