äKdy se nudÝme lÚpe ne× v kruhu rodiny?ô Oscar Wilde