Fotoskupina ANDROMEDA Brumov-Bylnice

vyvíjí svoji činnost v Brumově-Bylnici - nejvýchodnější části Zlínského kraje na moravsko-slovenském pomezí.

Vznikla počátkem roku 2000 transformací bývalého fotoklubu KFA a sdružuje převážnou většinu jeho členů. Tato členská základna byla doplněna v poslední době nově příchozími zájemci o fotografii. Jejím jistým specifikem je nízký věkový průměr, kdy nejstaršími členy jsou čtyřicátníci a nejmladší má devatenáct let a věrnost klasické fotografii negativ-pozitiv, přičemž zhruba polovinu tvorby činí klasická černobílá fotografie.

Fotovýlet části členů fotoskupiny v lomu Bučník, srpen 2004

Činnost fotoskupiny se odvíjí podle schváleného organizačního řádu. Základními cíli jsou:

- vlastní fotografická tvorba
- propagace fotografie
- výstavní činnost
- soutěžní činnost
- publikační činnost

Členové vyvíjejí svou fotografickou činnost jednak v kolektivních úkolech a jednak samostatně podle svých schopností, možností a zaměření. Z výsledků v kolektivních soutěžích stojí za zmínku čestné uznání na Mezinárodním bienále fotografií INTERFOTOKLUB Vsetín a dvě druhá místa získaná v mapových okruzích Vysočina a Český ráj.

Individuální aktivity spočívají v pořádání autorských výstav, publikační činnosti a obesílaní fotografických soutěží.

V roce 2001 zrealizovali členové fotoskupiny dle vlastního návrhu fotografickou expozici "Kulturní památky Brumova-Bylnice", která je přístupná široké veřejnosti v historických prostorách brumovského hradu. Fotografie z této expozice byly pravidelně i s texty ve zkrácené podobě vydávány na stránkách městského zpravodaje.

Průběžně členové fotoskupiny pracují na cyklu "Brumov-Bylnice v proměnách světla". Jde o subjektivní výpověď jednotlivých autorů o městě, v němž žijí. Výsledky této práce jsou pravidelně publikovány v městském zpravodaji a samostatně vystavovány na společné výstavě.

Členské schůze probíhají jednou za čtrnáct dnů v salonku restaurace TOPAS Club, kde je rovněž zřízena stejnojmenná minigalerie. Tato slouží výhradně k výstavám fotografií obměňovaných v pravidelných dvouměsíčních intervalech.

Roční rozpočet fotoskupiny činí okolo třiceti tisíc Kč. Tyto prostředky na činnost jsou získávány ze tří zdrojů - z členských příspěvků, podpory Města Brumov-Bylnice a sponzorů.


Kontaktní adresa:

Antonín Kostka
Fotoskupina ANDROMEDA Brumov-Bylnice
Blizákovce 233
763 31 Brumov-Bylnice
telefon: +420 603 340 814
e-mail: antkostka@seznam.cz

Zprávy o činnosti Fotoskupiny ANDROMEDA v předešlých letech...

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich