Zpráva o činnosti Fotoskupiny ANDROMEDA za rok 2008

Fotoskupina ANDROMEDA Brumov – Bylnice sdružuje vyspělé profesionální i zájmové fotografy.

Členové fotoskupiny připravili v roce 2008 4 velké skupinové výstavy – ve Zlíně v Baťově mrakodrapu, v Ostravě v domě kultury, v Mladé Boleslavi v Olympia Centru a v Olomouci v Centrum City.

Jednotliví členové také prezentovali svoji tvorbu na mnoha výstavách autorských:. Jan Halady soubor "Za tajemstvím opojného moku " ve Valticích.
Antonín Kostka představil výstavní soubor „Má Vlára“ v Muzeu ve Valašských Kloboukách. Jiří Kozubík vystavoval své autorské soubory pod názvem „Fotografie“ v Uherském Brodě v Domě kultury, ve Velkých Karlovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. Zdeněk Řivnáč vystavil svůj autorský soubor „Panoramem stoletým“ v Domě kultury v Ostravě. Milan Žaludek vystavoval dvakrát v Hostišové. Zdeněk Zábranský s Jindřichem Štreitem a dalšími fotografy vystavoval v Hodoníně fotografický soubor „Radějov – život a krajina“. Michal Botek uspořádal výstavu „Nový Zéland“ v infocentru ve Slavičíně.

Mimořádně úspěšná byla také účast členů ANDROMEDY na mezinárodních a celostátních soutěžích výtvarné fotografie. Libor Velan získal čestné uznání za dokument Lidé z Kopanic ve Varnsdorfu ve Fotosoutěži fotorok 2007 a cenu v Hradci Králové v kategorii Víra v životě člověka v celostátní soutěži Katedrála. Kolekce snímků Jana Haladyho byla vybrána na výstavu soutěže Czech Press Photo. Nejvýraznějších úspěchů v celosvětovém měřítku dosáhl Zdeněk Řivnáč: ve fotografických soutěžích pořádaných pod patronátem FIAP mu byly zařazeny do vybraných výstavních souborů 2 fotografie ve Slovinsku ve fotografické soutěži FOTO MINIATURE, 3 fotografie na Slovensku v Ružomberoku ve fotosoutěži FOTOFÓRUM a 1 fotografie rovněž v Ružomberoku ve fotosoutěži STROM. Na Slovensku také získal zlatou medaili FIAP v mezinárodní soutěži fotografií „DOPRAVA“.
Celá řada dalších fotografií byla také součástí výstavních kolekcí nejrůznějších celostátních soutěží a dva autoři byli svými fotografiemi také zastoupeni v e výstavní souboru mezinárodní soutěže INTERFOTOKLUB Vsetín.

V kolektivní fotografické soutěži Moravskoslezském mapovém okruhu získala fotoskupina ANDROMEDA v konkurenci 14-ti fotografických sdružení v jeho šestileté historii popáté 1. místo a záběr Jana Haladyho zvítězil v kategorii jednotlivců.

V pravidelných intervalech probíhaly do listopadu 2008 výstavy českých a slovenských fotografů v Brumově-Bylnici v Minigalerii TOPAS club.

Významného úspěchu dosáhl v publikační činnosti Jan Halady - nástěnný kalendář Ledňáčci 2008, na jehož obrazové části se spolu s ním podílel R. Stach, získal titul „Kalendář roku 2008." Dále Jan Halady prezentoval své fotografie v celé řadě publikací, kalendářů, propagačních a reklamních materiálů. Z nejvýznamnějších projektů např. v knihách „Jindřichův Hradec- město nad Vajgarem“ a „Kam oko dohlédne- krajina nad soutokem Moravy a Dyje“. Jeho snímky byly použité na velkoplošné tisky na veletrzích, např. na Vinexu.

I v roce 2008 pokračovala práce na cyklech „Brumov-Bylnice v proměnách světla“ a „Valašsko-mizející svět“.

Fotografická tvorba Fotoskupiny Andromeda byla představena řadou ukázek doprovázených textem ve dvou prestižních českých odborných časopisech – v PhotoArtu a FotoVideu.

Pokračovala tradiční spolupráce s českými a slovenskými fotokluby. V rámci těchto kontaktů navštívili členové ANDROMEDY řadu fotografických akcí a výstav v Čechách a na Slovensku. Jan Tluka byl členem poroty krajské soutěže AMFO v Trenčíně.

ANDROMEDA se spolupodílela na pořádání setkání členů celostátního sdružení příznivců klasické černobílé fotografie Temná komora na Pulčinách.
V říjnu uspořádala ANDROMEDA v Sidonii už tradiční třídenní celostátní setkání fotografů zaměřené na fotografii přírody. Vzácnými hosty a lektory tohoto setkání byli Jan Anděl, redaktor časopisu PhotoArt z Prahy, Zdeněk Hartinger – profesionální fotograf ze Vsetína, Herbert Thiel z Ostravy a významný český fotograf živé přírody Antonín Říha z Bohdíkova. Celodenní fotografické plenéry v okolí Sidonie byly vždy večer zakončené přednáškami hostů s ukázkami jejich tvorby a přátelským posezením u Andromedovice.
Už tradiční tečkou za úspěšným fotografickým rokem byla „Poslední fotografická leč“, která proběhla 27.12.2008 v okolí Vršatce.

Rozsáhlá soutěžní, výstavní a osvětová fotografická činnost je vedle organizačních nároků také mimořádně finančně náročná. Fotoskupina ANDROMEDA proto děkuje za přízeň všem právnickým i fyzickým osobám, které cíle zaměřené na rozvoj výtvarné fotografie podpořily.

Přehled základních aktivit fotoskupiny ukazuje, že systematická, soustavná a cílevědomá a práce členů Fotoskupiny ANDROMEDA Brumov-Bylnice je základem úspěchů, které ji řadí k nejprogresivnějším neprofesionálním fotografickým sdružením v České republice.

Další informace jsou uvedené na internetové adrese www.fotoandromeda.cz.

-ADA-Zpráva o činnosti Fotoskupiny ANDROMEDA za rok 2006

Předmětem zájmové činnosti členů fotoskupiny ANDROMEDA Brumov-Bylnice je rozvoj výtvarné fotografie - vlastní fotografická tvorba, výstavní, publikační a soutěžní činnost a v neposlední řadě propagace a popularizace výtvarné fotografie. Fotoskupina sdružuje vyspělé profesionální i neprofesionální fotografy z ČR a ze Slovenska.

Jednotliví členové se v loňském roce zúčastnili celé řady kolektivních výstav, namátkově: Jan Tluka mezinárodní výstavy Setkání – Stretnutie, která proběhla v Trenčíně a v Uherském Hradišti, Výtvarného salónu v Trenčíně a společné výstavy s Fotoskupinou Méta Trenčín. Libor Velan se Zdeňkem Zábranským uspořádali společnou výstavu „Fašank na Slovácku“ v Bojkovicích, „Folklór ve fotografii“ v galerii Domu kultury v Uherském Hradišti a společnou výstavu spolu s AM Foto Uherský Brod v Galerii Domu kultury v Uherském Brodě. Jan Halady se spolupodílel na výstavě fotografií v Břeclavi a na putovní tématické výstavě „Poznej krásy Jižní Moravy a Dolního Rakouska“, kterou uspořádala Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy. Milan Kostka se podílel na výstavě „Zlín očima fotografů“, která proběhla ve Zlíně.

Dlouhá je také řada autorských výstav, které připravili členové fotoskupiny ANDROMEDA: Jan Halady vystavoval v Břeclavi, Luboš Lacko na Vsetíně a v Polsku, Antonín Kostka vystavoval své autorské soubory o Vláře v Ostravě, na Slovensku v S-Klubu v Nemšové, ve Velkých Karlovicích, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Vizovicích a ve Valašských Kloboukách.

Velmi úspěšná byla také účast členů ANDROMEDY na celostátních a mezinárodních soutěžích výtvarné fotografie. Libor Velan dostal třetí cenu ve Svitavách na 26. Národní soutěži fotografie za cyklus „Statky a zemědělské usedlosti ve Vysokých Tatrách“ a fotografie Antonína Kostky zvítězily v mezinárodní fotografické soutěži Bílé-Biele Karpaty.

V kolektivní fotografické soutěži - Moravskoslezském mapovém okruhu získala fotoskupina ANDROMEDA v konkurenci 14-ti fotografických sdružení 2. – 3. místo a fotografie Antonína Kostky „Nad ránem“ zde obdržela 3. cenu v kategorii jednotlivců.

Libor Velan a Zdeněk Zábranský se spolu s Prof. Jindřichem Štreitem a dalšími výtvarníky aktivně podíleli na přípravě a realizaci 2. ročníku výtvarného sympozia „Radějovské vrchy – člověk a krajina 2006“.

V pravidelných intervalech probíhaly po celý rok výstavy českých a slovenských fotografů v Brumově-Bylnici v Minigalerii TOPAS club.

Fotografie z okolí Brumova-Bylnice, Sv. Štěpána a Sidonie byly pravidelně publikovány na titulní straně městského zpravodaje.

Jan Tluka zasedal v porotě celostátní fotografické soutěže „Týká se to také tebe“ v Uherském Hradišti a Antonín Kostka byl spolu s Petrem Sikulou a Zdeňkem Hartingerem v porotě celostátní fotografické soutěže „Valašská krajina“ a slovenské fotografické soutěže „Kysuce“ v Turzovce, kde také vedl při příležitosti vernisáže této soutěže odborný teoretický seminář.

Pokračovala rovněž družební spolupráce se slovenskými fotokluby z Trenčína a Staré Turé. V rámci těchto kontaktů navštívili členové ANDROMEDY řadu fotografických akcí a výstav v těchto městech, ale i v Praze, Ostravě, Ružomberku a Piešťanech.

Fotografie Antonína Kostky „Ráno na Valašsku“ byla v prosinci vydražena v Brně na 4. aukci výtvarných děl.

V říjnu organizovala fotoskupina ANDROMEDA v rekreačním středisku Pohoda v Sidonii celostátní setkání fotografů se zaměřením na krajinářskou fotografii. Sami členové také uspořádali v průběhu roku několik společných fotovýletů, např. jarní na Slovensku s pobytem na lovecké chatě, nebo předsilvestrovskou
„poslední fotografickou leč.“

Rozsáhlá soutěžní, výstavní a osvětová fotografická činnost je mimo jiné také finančně velmi náročná. Fotoskupina ANDROMEDA proto děkuje za přízeň a podporu Městu Brumov-Bylnice, firmám TRYON Brumov – Bylnice, Miroslav Šoman Valašské Klobouky a celé řadě dalších.

Z přehledu aktivit fotoskupiny je zřejmé, že cílevědomá a systematická práce členů ANDROMEDY je základem úspěchů, které ji řadí k nejúspěšnějším neprofesionálním kulturním sdružením nejen Brumova – Bylnice, ale i  celého regionu.

Podrobnější pojednání o Fotoskupině ANDROMEDA Brumov-Bylnice a kontaktní adresa jsou uvedeny na internetové adrese www.brumov-bylnice.cz/andromeda.-ADA-

Zpráva o činnosti Fotoskupiny ANDROMEDA za rok 2005

Předmětem zájmové činnosti členů Fotoskupiny ANDROMEDA Brumov-Bylnice je výtvarná fotografie – vlastní fotografická tvorba, výstavní, publikační a soutěžní činnost.

V soutěži fotografických kolektivů – Moravsko-slezském mapovém okruhu získala fotoskupina po třetí za sebou vítězství jak v kategorii fotoklubů, tak i jednotlivců.

Členové fotoskupiny obesílali úspěšně celostátní i mezinárodní fotosoutěže a jejich fotografie byly vystaveny např. v Ružomberku na mezinárodním salónu výtvarné fotografie STROM. Fotografie Antonín Kostky získaly cenu FOMEI ve fotosoutěži PREMIÉRA v Hradci Králové a 3. cenu v celostátní fotografické soutěži Valašská krajina. Fotografie Libora Velana byly oceněné 2. cenou na 25. ročníku Celostátní soutěže amatérské fotografie ve Svitavách, 1. a 2. cenou v celostátní Fotografické soutěži Ladislava Kryla v Litovli, 2. cenou ve fotosoutěži Okamžiky života v Pardubicích, 3. cenou ve fotosoutěži Černobílá fotografie v Turnově a získaly cenu Fomy ve fotografické soutěži PREMIÉRA za tématický soubor Krajina Bílých Karpat.

Fotografie z cyklu „Má Vlára“ vystavil Antonín Kostka ve Slavičíně a Michal Botek představil svou autorskou kolekci „Třicet fotek“ v Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně. Libor Velan vystavoval v Trenčíně, Uherském Hradišti, Bzenci, Komni a společně se Zdeňkem Zábranským v Uherském Brodě.

Bohatá byla také výstavní činnost fotoskupiny: kolektivní výstavy uspořádala ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v Trenčíně, v Domu kultury v Ostravě a v budově Krajského úřadu ve Zlíně. Na konci roku se představila částí fotografického souboru oceněného bronzovou medailí v mezinárodní soutěži INTERFOTOKLUB Vsetín v Minigalerii TOPAS club. Zde také probíhaly po celý rok tradiční výstavy významných českých a slovenských autorů, letos spojené s autorskými večery a besedami o fotografii. Měli jsme tak v možnost v našem městě přivítat např. Petra Sikulu, EFIAP a nebo významného slovenského fotografa – výtvarníka Ing. Jozefa Fašangu, AZSF ze Zvolena.

V zájmu popularizace výtvarné fotografie vedli členové ANDROMEDY fotografické plenéry – Michal Botek pro studenty Gymnázia Jana Pivečky a Milan Kostka na tradičním setkání českých a slovenských fotografů a výtvarníků ve Starém Hrozenkově.

Členové ANDROMEDY připravili v jarních a podzimních měsících fotografické plenéry pro fotografy ze Zlína, Ostravy, Prahy a Jablonce n/Nisou. Své objektivy zaměřili tentokrát kromě listnatých lesů ve Vlárském průsmyku na kulturní a církevní památky středního Pováží a nočního Trenčína.

Na tyto fotografické akce navázala celá řada cest fotografů ANDROMEDY na významné fotografické akce v Čechách a na Slovensku a vernisáže a výstavy fotografií.

Bohatá soutěžní, výstavní i osvětová činnost klade na členy ANDROMEDY vysoké nároky jak organizační, tak zejména finanční. Fotoskupina ANDROMEDA proto děkuje všem příznivcům fotografického umění, kteří podporují její činnost a také majiteli a vedení TOPAS clubu za možnost pořádat zde výstavy fotografií nejen pro občana našeho města, ale i jeho návštěvníky.-ADA-

Zpráva o činnosti Fotoskupiny ANDROMEDA za rok 2004
- - - bronzová medaile v mezinárodní soutěži - - -


Vánoční fotovýlet části členů fotoskupiny, prosinec 2004


Předmětem zájmové činnosti členů Fotoskupiny ANDROMEDA Brumov-Bylnice je rozvoj výtvarné fotografie-vlastní fotografická tvorba, výstavní, publikační a soutěžní činnost a v neposlední řadě propagace a popularizace výtvarné fotografie. Členové fotoskupiny se podílí jednak na společné činnosti a jednak rozvíjí svoji fotografickou tvorbu individuálně.

Fotoskupina ANDROMEDA byla pořadatelem soutěže fotografických kolektivů - Moravsko-slezského mapového okruhu (MSMO). Slavnostní vyhodnocení proběhlo v červnu v Sidonii za účasti zástupců zúčastněných fotoklubů, sponzorů, lektorů a vzácných hostů. Fotoskupina ANDROMEDA v této fotografické soutěži zvítězila s téměř stobodovým náskokem před druhým Klubem fotografů města Brna.

Po celý rok probíhaly výstavy fotografií předních českých a slovenských autorů v Minigalerii TOPAS Club.

V dubnovém čísle odborného slovenského fotografického časopisu FOTOTIP byl publikován rozsáhlý medailon, ve kterém byla představena tvorba členů fotoskupiny.

Členové fotoskupiny obesílali v průběhu celého roku fotografické soutěže doma i v zahraničí a získali v nich řadu cen - např. Libor Velan Cenu IMPULSu ve fotosoutěži Premiéra v Hradci Králové, 1. cenu v Litovli ve Fotosoutěži Ladislava Kryla, 2. cenu v Uherském Hradišti v soutěži TSTTT, 2. místo v kategorii zátiší v časopise Photo life, nebo čestné uznání v Hradci Králové ve fotosoutěži Senioři ve společnosti. Antonín Kostka získal 1. místo v celostátní soutěži Valašská krajina ve Velkých Karlovicích.

Jednotliví členové se zúčastnili řady kolektivních výstav. Autorské výstavy uspořádali Antonín Kostka a Miroslav Šoman ve Valašských Kloboukách, Libor Velan a Zdeněk Zábranský v Uherském Brodě a Antonín Kostka na Vsetíně.

Pokračovala spolupráce se slovenskými fotokluby z Trenčína, Staré Turé a z Považské Bystrice. V rámci těchto kontaktů navštívili členové ANDROMEDY řadu fotografických akcí a výstav v těchto městech, ale např. i vernisáže Národní soutěže ve Svitavách, STROMU v Ružomberoku, Fotobraní v Kroměříži nebo fotografické výstavy v rámci Měsíce fotografie v Bratislavě.

Pro rozvoj výtvarné fotografie má velký význam i činnost lektorská - Miroslav Šoman uspořádal přednášku s promítáním diapozitivů ze své tvorby na Vsetíně a Jan Tluka byl členem porot několika fotografických soutěží.

V zájmu propagace přírodních krás našeho kraje uspořádala Fotoskupina ANDROMEDA dva fotografické výlety pro účastníky Moravsko-slezského mapového okruhu. Členové samotní naopak vyjeli na společné fotografické plenéry do oblasti Starého Hrozenkova a na Slovensko na Vršatec a do Strážovských hor.

V prosinci získala Fotoskupina ANDROMEDA Brumov-Bylnice v konkurenci fotografií z 35 států světa bronzovou medaili v mezinárodní fotografické soutěži pořádané pod patronátem FIAP INTERFOTOKLUB Vsetín.

Bronzová medaile  - Interfotoklub Vsetín 2004


Rozsáhlá soutěžní, výstavní a osvětová fotografická činnost je mimo jiné i finančně velmi náročná. Fotoskupina ANDROMEDA proto děkuje za přízeň a podporu Městu Brumov-Bylnice a celé řadě dalších sponzorů z našeho regionu i celé ČR.


-ADA-

Zpráva o činnosti Fotoskupiny ANDROMEDA za rok 2003

Memorandum: Předmětem zájmové činnosti členů Fotoskupiny ANDROMEDA Brumov-Bylnice je rozvoj výtvarné fotografie - vlastní fotografická tvorba, výstavní, publikační a soutěžní činnost a v neposlední řadě propagace a popularizace výtvarné fotografie.

Nejvýznamnější společnou akcí fotoskupiny byla klubová výstava pod názvem ANDROMEDA 2003, konaná v září a říjnu ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Zde se prezentovali všichni kmenoví autoři i hosté, budoucí členové ANDROMEDY.

Jednotliví členové se zúčastnili také celé řady kolektivních výstav - Jan Tluka, Libor Velan a Zdeněk Zábranský mezinárodní výstavy výtvarníků Setkání-Stretnutie, Libor Velan a Zdeněk Zábranský uspořádali také společné výstavy v rámci výstavy Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí v Uherském Hradišti a samostatně v Naardenu v Holandsku. Jan Tluka vystavil své fotografie na jubilejní 40. výstavě fotoskupiny Méta v Trenčíně. Autorské výstavy připravili Libor Velan v Galerii K v Uherském Brodě, Zdeněk Zábranský v Brně a Filipově údolí, Jan Tluka v Trenčíně a Miroslav Šoman ve Friedrichshafenu v Německu.

Velmi úspěšná byla také účast členů ANDROMEDY na celostátních a mezinárodních soutěžích výtvarné fotografie. Fotografie Libora Velana byly oceněny čestným uznáním na fotosoutěžích "Člověk v době elektřiny v Plasích" a na 23. ročníku Národní soutěže ve Svitavách. 2. cenu získal Libor Velan na celostátní soutěži "Týká se to také tebe" v Uherském Hradišti a 1. cenu v Praze ve fotosoutěži "Současná kultura jako potřeba, jako životní styl". Jan Tluka získal dvě 1. ceny - na krajské i celoslovenské soutěži amatérské fotografie AMFO. Fotografie na mezinárodních salónech výtvarné fotografie pořádaných pod patronátem FIAP měli vystaveny Jan Tluka na soutěži "FOTOFÓRUM Ružomberok" a Milan Kostka na soutěži "STROM Ružomberok". V kolektivních fotografických soutěžích, tzv. mapových okruzích, získala ANDROMEDA 6. místo v Mapovém okruhu VYSOČINA a zvítězila s téměř stobodovým náskokem v Moravskoslezském mapovém okruhu (MSMO), na jehož založení se společně s fotoklubem Okamžiky ze Zlína podílela. Navíc, v tomto okruhu v kategorii jednotlivců, obsadili autoři ANDROMEDY první tři místa a další dvě fotografie se umístily v první desítce.

Rozsáhlá je i publikační činnost. Unikátní barevné fotografie Jana Halady jsou prostřednictvím londýnské fotografické agentury tištěny po celém světě. V Polsku také vydal knihu barevných fotografií o přírodě a snímky živé i neživé přírody jsou vydávány v celé řadě českých kalendářů a periodik. Další z členů - Miroslav Šoman prezentoval své diapozitivy a přednášel o fotografování světových velehor ve Zlíně, Vsetíně a Valašském Meziříčí. A v rámci kolektivní prezentace Měsíčník FOTOgrafie magazín uveřejnil v květnovém čísle o Fotoskupině ANDROMEDA obšírný medailon s řadou fotografií.

Jako v minulých letech i v roce 2003 pořádala fotoskupina v pravidelných dvouměsíčních intervalech výstavy českých a slovenských fotografů v místě své působnosti - v Brumově-Bylnici, v Minigalerii TOPAS CLUB.

ANDROMEDA rozvíjela družební spolupráci se slovenskými fotokluby z Trenčína, Staré Turé a z Považské Bystrice. V rámci těchto kontaktů navštívili členové ANDROMEDY řadu fotografických akcí a výstav v těchto městech. Dále pak v Praze, Ostravě, Ružomberku nebo v rámci Měsíce slovenské fotografie v Bratislavě.

Rozsáhlá soutěžní, výstavní a osvětová fotografická činnost je mimo jiné finančně velmi náročná. Fotoskupina ANDROMEDA proto děkuje za přízeň a podporu Městu Brumov-Bylnice, Reklamní agentuře BEL Uherské Hradiště, Čerpací stanici propan-butan KALYPSO Brumov-Bylnice, restauraci TOPAS club Brumov-Bylnice, firmám FOMA Bohemia spol. s r.o., Hradec Králové, Miroslav Šoman Valašské Klobouky, HART PRESS Otrokovice, spol. s r.o. a celé řadě dalších.

I přesto, že zpráva postihuje jen nejvýznamnější aktivity fotoskupiny, je zřejmé, že cílevědomá a systematická práce členů ANDROMEDY je základem úspěchů, které ji řadí k nejúspěšnějším neprofesionálním kulturním sdružením celého regionu a přispívá nemalou měrou k jeho propagaci.


-ADA-
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat