Jak je již uvedeno v úvodu, rozpočet fotoskupiny představuje díky bohatým soutěžním a výstavním aktivitám dosti vysokou částku. Tyto aktivity je možno realizovat pouze za výrazného přispění mecenášů, kteří mají zájem podporovat správnou věc a také přispívat nemalou měrou k propagaci města a regionu v rámci celé republiky i v zahraničí.

Tímto si dovolujeme poděkovat našim sponzorům a partnerům za jejich pomoc a podporu, zejména pak soukromému podnikateli Miroslavu Šomanovi a výrobci nástrojů a forem TRYON, ale i dalším příznivcům fotografické tvorby.

TRYON - nástrojárna Miroslav Šoman, výroba sportovní obuvi
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich